Dzień 11 listopada był dniem, w którym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach bycia pod zaborami. Rosja, Prusy i Austria nie uznawały istnienia naszego państwa. Przez ten czas zaborcy z całych sił próbowali nas wynarodowić, poprzez stopniowe narzucanie swojego języka, kultury, sztuki czy religii. Wobec nacisków, prześladowań i  innych działań zaborców tożsamość nasza nie została nigdy wymazana.

Nasz język, kultura, sztuka jak i religia przetrwały -  przekazywane  z pokolenia na pokolenie. W roku 2018 mija sto lat od momentu, gdy na mapach ponownie i oficjalnie pojawiła się Polska, a urzędowym językiem stał się język polski. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Uczestniczyliśmy już w wielu rocznicowych uroczystościach, wspominając naszych pradziadów przelewających krew za to aby Polska była wolna i niepodległa. Nasza klubowa uroczystość dopiero się odbędzie. Do jej zorganizowania przygotowujemy się już od roku. Wiadomo było również, że będzie imprezą nietypową i to z kilku powodów. Po pierwsze, odbędzie się na nartach, ze względu na nasze zainteresowanie turystyką narciarską. Po drugie odbędzie się w zimie. A po trzecie, będzie miała oddźwięk charytatywny, ponieważ świętując ten szczególny dla naszej ojczyzny dzień, zbierzemy środki finansowe, które w całości przekażemy dwóm sympatycznym, niepełnosprawnym siostrom bliźniaczkom - Weronice i Wiktorii SZYNAL ze Sosnówki, tak jak zrobiliśmy to już raz, w miesiącu marcu, podczas podobnej akcji. Nasz klubowy rajd wspomogło wiele znanych firm, za co serdecznie im dziękujemy.

 

                                                                                                                                                                    PRZODOWNIK TURYSTYKI
                                                                                                                                                                        NARCIARSKIEJ PTTK
                                                                                                                                                                            Edward Świeca
                                                                                                                                                                         legitymacja nr 1636